Regler

FoldboldGolf kunne egentligt ligeså godt have heddet Golf Fodbold. Reglerne minder nemlig meget om golf, men spillet spilles bare med en fodbold i stedet.

 

Der findes intet officielt regelsæt indenfor FodboldGolf, kun vejledende regler, der beskrives her:

1. Generelt
Fodboldgolf handler om at få bolden i hul på færrest skud – som i golf. Undervejs skal fodbolden passere eventuelle indlagte forhindringer på korrekt vis.

2. Spark
Ligesom i golf, er spillet først færdigt, når fodbolden er i sidste hul. Man noterer det antal spark, der i alt er brugt. Hver spiller har ansvar for at tælle sine egne antal spark, og antallet noteres på scorekortet efter hver runde.

3. Udstyr
FodboldGolf spilles med en fodbold i størrelse 4 eller 5. Ligesom i golf, er det vigtigt, at banen forbliver fast og jævn. Derfor må der ikke benyttes fodboldstøvler eller lignende, da det kan beskadige græsset.

4. Opførsel på banen
Der vises respekt for andre spillere på FodboldGolf-banen ved at holde passende afstand og undlade at sparke på tidspunkter, hvor man risikerer at ramme andre.
Går man i en gruppe lader man hurtigere bagfrakommende spillere eller grupper passere.

5. Rækkefølge
Ved udspark fra det første hul sparker yngste spiller først til fodbolden. Derefter går det efter alder.
Ved udspark på de senere huller starter den spiller, der gennemførte den foregående bane med færrest spark.
Ved efterfølgende spark er det altid den spiller, hvis fodbold ligger længst fra hullet, der sparker.
Ved forhindringer er det den spiller, hvis fodbold ligger længst fra forhindringen, der sparker.
Se endvidere specialregler på hver hul.

6. Udsparkssted
Der sparkes ud fra tee-stedet ved starten af hullet. Fodbolden placeres mellem de hvide markeringer.

7. Out of bound
Der er placeret hvide ”out of bound-pæle” enkelte steder på banen. Ender fodbolden udenfor de hvide pæle, er den tabt. Herefter bliver man nødt til at sparke fra det sted, hvorfra man sparkede, inden bolden røg ”out of bound”

8. Droppe bold
Hvis fodbolden er endt uden for de hvide ”out of bound-pæle” eller er endt på en placering, hvor det – efter spillerens vurdering – ikke er muligt at sparke bolden fra, sparker man bolden på ny fra det sted, hvor den oprindelig var liggende.

At droppe bolden koster et ekstra spark.

9. Hvordan må bolden sparkes
Fodbolden må kun flyttes med foden. Alle former for spark er tilladt med undtagelse af ført bold.

10. Genplacering af bold
Hvis en medspillers bold ligger i vejen for et spark, kan man bede medspilleren om midlertidigt at fjerne bolden. Efter endt spark genplaceres medspillerens fodbold.

11. Flag
Ligesom det er tilfældet i golf, må flaget tages op af hullet, når bolden er på green.

12. Bold rammes af anden bold
Rammer en spiller ved sit spark en medspillers bold, bliver spillerens bold liggende på positionen, hvor den ender, mens medspillerens bold genplaceres.

13. Specialregler
På enkelte huller gælder der specialregler. Se ved tee-stedet på hvert hul for yderligere beskrivelse.

Regler står på scorekort

Fodboldgolf video

op