Regler

Se reglerne her

Simple spilleregler:

  1. Generelt – Fodboldgolf handler om at få bolden i hul på færrest skud, undervejs passeres eventuelle indlagte forhindringer på korrekt vis.
  2. Spark – Der spilles, indtil bolden er i hul. Man noterer det antal spark, der i alt er brugt. Hver spiller har ansvar for at tælle sine egne antal spark, og antallet noteres på scorekortet efter hver runde.
  3. Udstyr – Der spilles med en fodbold i størrelse 3, 4 eller 5. Der må ikke benyttes fodboldstøvler eller lignende, der kan medvirke til at beskadige græsset.
  4. Opførsel på banen – Der vises respekt for andre spillere på banen ved at holde passende afstand og undlade at sparke på tidspunkter, hvor man risikerer at ramme andre. Går man i grupper lader man hurtigere bagvedkommende spillere eller grupper passere.
  5. Rækkefølge – Ved udspark fra første hul sparker yngste spiller først og derefter efter alder. Ved udspark på de senere huller er det den spiller, der gik den foregående bane i færrest spark, der starter. Ved efterfølgende spark er det altid den spiller, hvis bold ligger længst fra hullet, der sparker. Ved forhindringer er det den spiller, hvis bold ligger længst fra forhindringen, der sparker. Se endvidere specialregler på hver hun.
  6. Udsparksted – Der sparkes ud fra tee-stedet ved starten af hullet ud for skiltet.
  7. Genplacering af bold – Hvis en medspillers bold ligger i vejen for et spark kan man bede medspil-leren om midlertidigt at fjerne bolden. Efter endt spark genplaceres medspil-lerens bold.
  8. Bold rammes af anden bold – Rammer en spiller ved sit spark en medspillers bold, bliver spillerens bold liggende på positionen, hvor den ender, mens medspillerens bold genplaceres.
  9. Specialregler – På enkelte huller gælder specialregler. Se ved tee-stedet på hvert hul for yderligere beskrivelse.

 

Andre Spilformer:

Slagspil (bare almindelig fodbold-golf) (2-6 spillere pr. bane, hver spiller har sin egen bold) Hver spiller i matchen tæller det antal skud, vedkommende har brugt på de enkelte huller, sammen. Den spiller der har brugt færrest skud efter 18 huller, vinder.

Ønskes i en omgang, mere kan der deles hold efter hvem der vandt første runde: Den spiller der brugte færrest spark sættes sammen med den, der brugte flest. Disse to spillere kan herefter gå en runde imod hinanden eller holdene kan spille et af følgende spil:

Double

Der spilles i hold af 2, med en bold på hvert hold. Hvert hold vælger før start hvilken af holdets to spillere der skal sparke det første spark på de ulige huller (1., 3., 5. osv) og hvem der skal sparke det første spark på de lige huller (2., 4., 6. osv). Herefter skiftes holdets to spillere til at skyde til bolden indtil den er i hul. Det hold der har brugt færrest spark vinder matchen.

Fourball

Der spilles i hold af to, men alle spillere spiller hvert hul igennem med egen bold. Det hold der har den spiller, der bruger færrest spark på det spillende hul, vinder point. Hvis flere hold har brugt færrest skud deles pointet (se hulspil). Det hold, der har vundet flest point til sidst, vinder matchen.

Hulspil (2-4 spillere pr. bane)

Hver spiller i matchen tæller det antal skud, vedkommende har brugt på det enkelte hul, sammen. Den, der har brugt færrest på et hul, får point og vinder hullet. Den, der har vundet flest huller, efter 18 huller, vinder matchen.

Mulig pointsystem:

Den spiller der har brugt færrest spark får 1 point.

Står to spillere lige (færrest spark) gives 0,5 point.

Får 3 eller flere spillere lige mange spark giver hullet 0 point.

Reglerne står også på scorekortene